Malmö: Stresshantering och planeringsförmåga 8 september

Balans och kreativitet – stresshantering och planeringsförmåga för frilansjournalister

Frilansjournalister är fria. Det ligger i yrkets natur och det är just möjligheten att planera sin egen tid och göra sina egna prioriteringar som lockar många av oss att jobba på egen hand – utan chefer, arbetstidslistor och sega möten. Samtidigt visar flera undersökningar att stress är ett stort problem för den som är sin egen chef, coach, kritiker och ekonom. Vågar du stänga datorn en dag? Koppla ner telefonen? Låta bli att svara på mejl?

Hur använder du din tid? Hur kan du minska stressen och öka kreativiteten? Går det att hitta en bättre balans mellan jobb och fritid?

Under den här dagen undersöker vi vägarna till balans och kreativitet med hjälp av Danska Journalistförbundets expert på stress- och arbetsmiljöfrågor Eva Jakobsen, som hållit en rad uppskattade workshops med både svenska och danska journalister.

Kursen tar upp frågor som trivsel och eftertanke, självbild, planering, feedback och förväntningar samt konsten att ibland säga nej!

Tid: Torsdagen 8 september kl 10-16
Plats: Café Barbro, Norra Skolgatan 10 B, Malmö.
Kostnad: Gratis. SJF och Frilans Syd sponsrar.
Anmälan: Senast 25 augusti till Lars.mogensen@me.com

Reseersättning utgår med max 400 kronor för dig som bor i Blekinge eller Småland.

Fullspäckat frilansseminarium i Norge

Brännboll på frilansseminariet.

Brännboll på frilansseminariet.

Nordic Freelance 2016 bjöd bland annat på datajournalistisk kompetens som gör dig oundgänglig, insikter om förföljda frilansar och spännande knäck-presentationer.

Drygt 100 frilansar samlades i Norge den 20 maj för att under två dagar nätverka och förkovra sig i hur vi som frilansar kan möta framtidens medieutmaningar. Dels fanns ett inspirations- och utbildningsspår, men där fanns också ett fackligt spår med diskussion och debatt om hur facken kan och bör ta sig an frilansutmaningen.
Vår danska systerorganisation sammanfattade det bra: ”Den kalla inramningen kompenserades helt av den varma och broderliga atmosfär som huserade mellan de cirka 100 deltagarna, presentatörerna och gästerna.”

En stor del av tiden ägnades åt presentationer av högkvalitativ journalistik och arbetet bakom. Föreläsarna kom från Norden men också från exempelvis England, Gaza och Libyen. En röd tråd var att bevara och stärka den oberoende journalistiken.

Här är några av de intressanta punkterna:

Kompetensutveckling och inspiration
”Seeing the story in data is still a niche”
Danska Tommy Kaas undervisade i datajournalistisk i allmänhet och webscraping i synnerhet. Han påpekade att om du kan webscraping, kommer alla att vilja anlita dig.
En viktig poäng var att du inte behöver kunna svåra program för att ”scrapa” fram data. Ibland räcker det med att kopiera data från en sajt in i Excel och använda enkla sorteringskommandon.
Här kan du läsa 45 datajournalistiska tips från Tommy Kaas.

Frilans finansierade datajournalistisk succé med stipendium
Kyrre Lien har filmat och undersökt de argaste ”nätkrigarna” bakom de norska tangentborden i ”The Internet Warriors”. Resultatet las ut på VG, och möjliggjordes via bidrag från norska yttrandefrihetsfonden. Kolla in de visuella lösningarna (!) och läs intervjuerna.

”The Rory Peck Trust” hjälper frilansar världen över
En för Frilans Riks hittintills okänd ideell engelsk organisation, The Rory Peck Trust, berättade om hur de hjälper frilansar i nöd världen över. När en frilans mördas, som i ett fall i Bangladesh nyligen, kan organisationen gå in med ekonomiskt stöd till frilansens familj. Här kan du läsa om Rory Peck Trust och hur de stöttar frilansar globalt i säkerhetsfrågor.

Gräv som frilans och överlev
Svenska Ola Sandstig som främst frilansar för Uppdrag Granskning gav råd om hur man gräver som frilans. Några av hans bästa tips var:
* bygg relationer med grävredaktörer som kan ställa kritiska frågor och…
* …kan hantera hot och stämningar (viktigt att vara uppbackad 100 procent av redaktören)
* jobba på småjobb parallellt
* specialisera dig, så att du lättare ”snubblar” över avslöjanden

Larysa Schhyrakova berättar om svårigheterna att arbeta som frilansjournalist i Vitryssland.

Larysa Schhyrakova berättar om svårigheterna att arbeta som frilansjournalist i Vitryssland.

Om förbjuden frilansjournalistik i Vitryssland
Larysa Schhyrakova från vitryska BAJ berättade om att frilansar i landet i princip är förbjudna. Till exempel kan en frilans arresteras och bötfällas hårt om denne bevakar protester och demonstrationer.

Läs mer om en pågående insamlingskampanj för att betala frilansarnas böter och hur du kan stötta denna här.
Läs mer om den vitryska journalistorganisationen BAJ och deras utmaningar här.

Skakande reportage om drunknade flyktingar som flutit i land i Norge
Frilansseminariet avslutades med en presentation av Dagbladets journalist Anders Fjellberg och fotograf Tomm Christiansen skickliga och gastkramande reportage som tog avstamp i frågorna: Vilka är de två flyktingar som flutit i land vid den norska kusten iförda våtdräkter? Vem saknar de avlidna?

Genom omfattande research ända ner på DNA-nivå närmar sig journalisterna svaret och de människor som är närmast berörda. ”The Wetsuit Man”, som vann de norska grävarnas pris, finns att läsa på engelska på Dagbladets sida.

Utöver dessa punkter bjöds det bland annat på föreläsningar om situationen för de ibland mycket utsatta utrikeskorrarna i Ryssland, visning av dokumentären ”Ambulance”, av den palestinska frilansfilmaren Mohamed Jabaly som jobbade i en ambulans precis efter krigsutbrottet i Gaza sommaren 2014. Han och flera av seminariets gäster med erfarenhet av förföljelse samlades till en paneldiskussion, som gav oss fler inblickar i hur farligt det kan vara att jobba som frilansjournalist.

Debatt och diskussion om hur facken kan kämpa för frilansar
Journalistlegitimation, minimiarvode genom kollektiv kamp eller kanske fonder? Hur ska de nordiska facken ta sig an frilansutmaningen med tidningskris och pressade arvoden? Det försökte en rad experter och fackliga aktivister svara på under seminariet.

Seminariet rivstartade med en provocerande och tankeväckande föreläsning av Frank Aarebrot. Kaxigt sa professorn i Statsvetenskap att många är frilansar för att de inte får anställningar, och att det kryllar av ”scabs” i frilansleden, ofta människor som likt han själv har löner från universitet och därför kan frestas att acceptera låga arvoden.

Professorn Aarebrot, som är en sorts blandning av Leif GW Persson och Göran Greider i den norska offentligheten, ansåg att medieägarna var allt för upptagna av nya teknologier på bekostnad av innehållet.

Aarebrot önskade att det skulle finnas en fond för journalister, på samma sätt som för filmskapare och andra konstformer, där professionella kan söka pengar för kommenterande och kvalitativ journalistik. Tabloider och nyhetsinriktade tidningar har ingen framtid, menade han.
– Redan i dag görs de bästa undersökningarna av filmare, eller dokumentarister, inte av frilansjournalister. Och varför det? Jo, de har fonder där de kan ansöka om pengar. Ni borde aktivera er för att bygga upp sådana fonder, sa Frank Aarebrot.

Denna eller dessa grävfonder skulle byggas upp med offentliga och privata medel, vidareutvecklade han utan att komma in på att Föreningen Grävande Journalister i Sverige nyligen har startat en sådan fond. Statsvetaren drog också paralleller till andra yrkesgrupper som lyckas hålla uppe värdet på sitt arbete, trots att de tidigare mött stor konkurrens. Till exempel har arkitekterna i Norden goda villkor, och de har det för att de har haft en legitimeringsprocess och en kvalitetsstämpel. Journalister borde kunna skapa något liknande.

Professor Aarebrot uppmanade frilansarna att ta del av annonskakan på nätet. Journalister är proffsigare än bloggarna, som i dag tar en stor del av annonskakan, påpekade han.

I en facklig panel senare under seminariet, med representanter från tre länders förbundsstyrelser (ej Finland till finländarnas stora förtret), gick meningarna isär om hur facken skulle arbete för att höja värdet på journalistikens och frilansarna värde.

Munchow_1779-024

Anette Andresen, Natacha López och Lars Wenge.

I panelen satt Renate Schroeder, chef på EFJ, European Federation of Journalists, Anette Andresen från NJ Frilans, Natacha López från Frilans Riks, Lars Werge, Danska Journalistförbundets ordförande och Thomas Spence, Norska Journalistförbundets ordförande.

NJ Frilans ordförande Anette Andresen framhöll att kollektiva förhandlingar är det viktiga redskapet, och att framförhandlade minimiarvoden är en bra och möjlig väg framåt. Natacha Lopez från Frilans Riks var delvis inne på samma spår, och berättade om hur arvodena försämrats under de senaste åren.

– Vi måste bli bättre organisatörer och samla exempel på det framgångsrika arbete vi har gjort som en plattform att stå på. För att stoppa de allt sämre villkoren måste vi arbeta med mer aktivism och till exempel fundera ut hur en framgångsrik frilansstrejk skulle kunna se ut, sa Natacha López.

Det norska Journalistförbundets ordförande betonade andra saker.

– Vi måste hjälpa frilansar att bli bättre på business, och att bygga broar till arbetsplatsklubbar så att de kan kämpa för frilansar.

NJ:s ordförande Thomas Spence exemplifierade genom att ta upp att förbunden kan skapa ramavtal om upphovsrätt som säger att ersättning ska utgå för vidareförsäljning. Däremot höll han inte med de norska frilansarnas ordförande om att vägen framåt är att förhandla fram minimiarvoden för frilansar.

– Det är en dröm. Det är olagligt i Norge.

Att det skulle vara förbjudet att förhandla fram frilansminimiarvoden avfärdade NJ Frilans ordförande Anette Andresen bestämt.

FREG: ej förbjudet förhandla kollektivt
Värt att notera är att frilansexpertgruppen inom EFJ, Europeiska Journalistfederationen, FREG, under det nordiska toppmötet dagen före hade rapporterat om att det nu råder en samsyn i organisationen om att det inte är förbjudet enligt EU-rätten att förhandla kollektivt för frilansar. Därmed inte sagt att detta skulle vara en enkel uppgift.

I samband med Nordic Freelance 2016 hölls även ett frilansfackligt toppmöte.

Nya riktlinjer för nordiskt frilansfackligt arbete

I anslutning till Nordic Freelance 2016 hölls ett frilansfackligt toppmöte för att utbyta erfarenheter med våra nordiska grannorganisationer och stärka arbetet för skäliga villkor och kvalitetsjournalistiken.

I stort sett hela mötet ägnades åt att ta fram nya riktlinjer för samarbetet. På grund av skillnader i hur organisationerna är uppbyggda och finansieras och vad medlemmarna är intresserade av i olika länder har det vuxit fram ett behov av nya riktlinjer. De nya riktlinjerna kan läsas här.

Under föregående år krävdes en hel del tuffa diskussioner och klargöranden för att till slut kunna enas på toppmötet i en god samarbetsanda. I förändringsarbetet fokuserade Sverige på att ta fram mer effektivitet och mer samarbete över de nordiska gränserna, utan kostnadsökningar.

Den tidigare koordinatorsfunktionen, vars arvode och hotellkostnader länderna turades om att betala, har nu ersatts av en nordisk kommitté bestående av en person var från de fyra ländernas styrelser.

I stället för att ha ett två fysiska möten per år där de nordiska styrelserna träffas har vi ett möte (med en begränsning av hur många deltagare som värdlandet betalar mat för). I gengäld har vi personer från styrelserna i en nordisk kommitté som ser till att samarbetet pågår och utvecklas. De kommer oftast att mötas online.

En av deras huvuduppgifter blir att starta arbetsgrupper i de frågor/områden som två eller flera länder vill samarbeta om. Där kan medlemmar från alla nivåer i vår organisation delta. Hör av er till Victoria da Silva, Frilans riks ordförande, vickandalsilva@gmail.com om du har idéer.

Redan under toppmötet väcktes planer på ett nordiskt nätverk för utlandsfrilansare, vilket den nordiska kommittén beslutade om den 7 juni på sitt första möte. Det kan till exempel handla om att utbyta info om köpare av material i olika länder och förmånligare försäkringar för utlandsfrilansare. Siktet är ställt på arbetsgrupper i kärnfrågor som arvoden, rekrytering och upphovsrätt.
En annan uppgift för kommittén är att sprida viktig och nyttig info till medlemmarna i alla länder.

Att besöka varandras årsmöten, som tidigare gjorts relativt ofta, ska inte väga lika tungt i utbytet som förut. Men minst en i nordiska kommittén ska medverka vid varje årsmöte,
När det gällde Nordic Freelance-seminariet beslutade toppmötet att seminariet fortfarande ska hållas varje år, men med stor flexibilitet, så att alla frilansorganisationer har råd att arrangera det (till exempel Sverige som har misslyckats två år i rad med att hitta pengar).

Den svenska delegationen kunde luta sig mot sitt årsmötesbeslut om att fortsätta att vara med i samarbetet om seminariet, men också att riktlinjerna är mycket flexibla. De nordiska frilansmedlemmarna kan bjudas in till kortare seminarium eller ett event, kanske en resa eller sammankomst, vart fjärde år. Det viktiga är att vidmakthålla kontaktytan medlemmarna emellan.

Det är dock viktigt att det blir så attraktivt att medlemmar anser att det är värt att åka till ett annat land.

Värt att framhålla är att alla deltagare på seminariet själva betalar för mat och logi. Kostnaden för värdlandet har bestått av hyra av lokal, föreläsare och arvode till projektledare/arrangörsgrupp + eventuella utflyktskostnader.

Något som öppnar för kostnadsbesparingar gällande seminariet är att samtliga länder gillade idén med att kunna bidra med egna frilansfackliga föreläsare till andra länders seminarier.

Enligt planerna ska nästa Nordic Freelance hållas i Finland 2017 för att 2018 hållas i Sverige. Har du idéer på teman, hör av dig till Frilans Riks-styrelsen.
På nästa toppmöte, våren 2017, ska de nya riktlinjerna utvärderas.

Med på toppmötet från Frilans Riks var Victoria da Silva, Natacha López och Rickard Jakbo.

Crowdfundingkampanj för förföljda vitryska frilansar

AndrusNY_2014_10_13_Andrus

Andrus Klikunou jobbar för frilansarnas rättigheter för vitryska BAJ.

De vitryska/belarusiska frilansjournalisterna behöver din hjälp. Frilansar bötfälls bara för att de försöker jobba, och de har ofta inte råd att betala böterna.

Situationen för frilansjournalister i Vitryssland/Belarus är extrem. Regimen försöker på olika sätt tysta oberoende röster. Ett sätt är att ge höga böter för personer som utan tillåtelse bevakar vissa frågor i egenskap av frilansjournalist.

Därför uppmanar vi alla medlemmar att stötta våra kolleger i öst.

Appellen kommer ursprungligen från Andrus Klikunou, som arbetar för BAJ, Belarusian Association of Journalists. Han berättade ännu en gång om situationen på Nordic Freelance 2016, som nyligen hölls utanför Lillehammer i Oslo (Andrus är en återkommande gäst då de nordiska frilansarna träffas). Frilansjournalister som bevakar protester kan dessutom arresteras och deras material beslagtas.

Många av seminariets drygt 100 deltagare, alla frilansar från Norden, hörsammade uppmaningen från BAJ och den norska värdorganisationen NJ Frilans om att lätta på våra kollegers skuldbörda.

Genom att bidra till att betala böterna kan vi visa solidaritet med förföljda journalister. Detta ändamål är något som Frilans Riks styrelse sympatiserar med och vi är flera ur styrelsen som gett pengar. Alla bidrag går till att hjälpa de vitryska journalisterna att betala sina böter.

Sätt in pengar på Norska Journalistförbundets internationella solidaritetsfond (NJ:s Internasjonale Solidaritetsfond) helst före 1 juli vilket kampanjen har satt som deadline:

Swiftcode (Samma som BIC-kod): NDEANOKK

IBAN: NO34 6022 05 28246

Märk betalningen: NJ Frilans/Belarus

(Det tillkommer en transaktionskostnad, i till exempel Handelsbankens fall 50 kronor)

Du kan läsa mer om Andrus Klikunou, och hans kollegers kamp i två artiklar här:

European federation of journalists, EFJ: Belarus fines freelance journalist for working with “foreign media”

Frilansjournalisten: ”Här är frilansar förbjudna”

Stampens rekonstruktion drabbar frilansar hårt

Stampen Local Media fick 24 maj klartecken för den rekonstruktion man ansökt om, för alla 16 bolag ansökan gällde, däribland Göteborgs-Posten. Det innebär att frilansar som levererat material innan detta datum inte kommer att få ut sin ersättning för utfört arbete så länge rekonstruktionen pågår. Det är i nuläget oklart huruvida frilansarna kommer att få betalt, troligtvis blir det en ackordsuppgörelse där de måste skriva ner sina fordringar. Arbete som utförs efter detta datum betalas kontant, det vill säga inom några dagar, eftersom inga nya skulder får uppstå under en rekonstruktion.

Journalistförbundet skriver mer utförligt om vad rekonstruktionen innebär här.

Frilans Riks ordförande Victoria da Silva skriver i en debattartikel i Journalisten:

”Det är tråkigt för Mediesverige att den stora medieaktören Stampen nu har begärt rekonstruktion av företaget. Kulturminister Alice Bah Kuhnke beskriver situationen som en mardröm, och en stor del anställda kan förlora sina jobb. Det är naturligtvis oerhört tråkigt. Sen finns det en annan grupp, som också kan förlora sina jobb, men som dessutom inte ens kommer att få betalt för utförda jobb. Frilansjournalisterna.”

 

Fler har reagerat:

Frilans Riks styrelseledamot Agnes Arpi uttalar sig i TV4Nyheterna om hur rekonstruktionen påverkar henne och andra Stampen-frilansar.

Frilansfotografen Tomas Ohlsson har fordringar på 115 000 kronor som nu frusit inne.

Frilansjournalisten Magnus Carlsson har 50 000 i obetalda Stampen-fakturor.

För frilansjournalisten Maja Larsson rör det sig om 57 000 kronor, ett hårt slag inför sommaren.

Västra Frilansklubbens ordförande Carl-Magnus Höglund skriver i ETC: ”För enskilda individer handlar det om ersättningar från allt på ett par tusen till över 100 000 kronor för ett fåtal heltidskontrakterade. Det är ett hårt slag. Inte minst med tanke på att sommaren nalkas.”

Gör som klubbarna i Förlagsdistriktet: Protestera

”De stora klubbarna i Förlagsdistriktet har tröttnat på de stora förlagens krig mot sina frilansar.”

Så inleder Journalistförbundets Förlagsdistrikt 23 mars sitt stöduttalande för skäliga avtal för frilansjournalister (vilka inte omfattas av kollektivavtal).
På flera stora tidskriftsförlag har redaktörer förbjudits att anlita de frilansar som inte skriver på dåliga standardavtal om upphovsrätt, så kallade fulavtal. Den senaste tiden har fulavtal dykt upp både här och där.

Kanske också på din arbetsplats?

Gör då som klubbarna i Förlagsdistriktet: Protestera mot detta. Så kommer vi frilansjournalister att göra vad som krävs av oss för att protesten ska bli så verkningsfull som möjligt.

För vi sitter alla i samma båt. Dumpad betalning för frilansjournalister i dag betyder sänkta löner för anställda på sikt. Och färre fasta anställningar.

Reagera och skriv som klubbarna i Förlagsdistriktet ett uttalande mot försämrade avtal och till stöd för frilansarna (se nedan). Skicka det sedan till ledningen om du vet att din arbetsplats försöker tvinga era frilansjournalister att skriva på fulavtal.

Förlagsdistriktets stöduttalande har väckt välförtjänt uppmärksamhet. Läs Journalistens artikel i frågan.

 

Uttalandet i sin helhet:

De stora klubbarna i Förlagsdistriktet har tröttnat på de stora förlagens krig mot sina frilansar. Förlagens redaktörer har förbjudits att anlita frilansar som inte skriver på de dåliga standardavtal om upphovsrätt som dikterats från direktionsnivå. Många frilansar har vägrat. Vid ett möte på dymmelonsdagen tog klubbarna ett uttalande där de stöder frilansarna och uppmanar arbetsgivarna att besinna sig.

”Många av tidskrifterna i Förlagsdistriktet är helt beroende av frilansmedverkan för att komma ut. I den konflikt som råder mellan frilansarna och de stora mediehusen börjar situationen på flera av våra redaktioner att bli ohållbar. I det läget vill vi klubbar i Förlagsdistriktet uppmana våra arbetsgivare att tänka om. Lägg ner kraven att frilansarna måste skriva på dåliga avtal för att få fortsatta uppdrag.

Vi uppmanar frilansarna att ta armkrok och tillsammans vägra att skriva på de oskäliga standardavtal som flera av våra arbetsgivare försöker påtvinga dem.

Vi uppmanar frilansarna att omedelbart söka i-medlemskap i arbetsplatsklubbarna så att vi kan samarbeta mot prisdumpningar och oskäliga villkor.

Vi uppmanar våra arbetsgivare att besinna sig och betänka sin egen trovärdighet när man pressar priset för journalistiskt arbete. Varför skulle någon läsare vilja betala anständigt för något som ni helst vill ha gratis?

Vi uppmanar Journalistförbundet att fortsätta att med alla medel stödja frilansarnas kamp för skäliga avtal.

Att företagen utnyttjar sitt överläge i förhandlingar med enskilda frilansar och pressar dem till att skriva på avtal som prisdumpar upphovsrätt och arvoden kan inte accepteras. I förlängningen hotar det även våra medlemmars villkor och anställningar.”

Klubbstyrelserna i Förlagsdistriktet med representanter för Bonnier Tidskrifter, Aller Media, LRF Media och Talentum. Även Journalistklubben på Aller Media AB i Helsingborg stöder uttalandet. Magic Tricks Revealed by Thunderkick!