Vilka ska föra frilansarnas talan på SJF:s kongress nästa år?

Den 10-12 april 2018 samlas Svenska Journalistförbundet till kongress. Kongressen är SJF:s högsta beslutade organ och arrangeras vart tredje år.

Nu är det dags att hitta de ombud som ska föra medlemmarnas talan på kongressen. Totalt 111 ombud ska utses, och 16 av dessa ska representera oss frilansar. Vi utgör därmed den största ombudsgruppen.

Första steget i denna process är att enskilda medlemmar och klubbar är välkomna att nominera kandidater till dessa ombudsplatser.

Gör så här:

Tänk ut vem/vilka du eller klubben vill nominera.
Fråga personen om hen är intresserad av att nomineras.
Skriv ner en kort presentation av personen: Namn, bostadsort, ålder, år i yrket, yrkesinriktning, facklig erfarenhet.
Mejla in dessa uppgifter till anna.fuxmedia[at]telia.com
Kom ihåg att ange vem som står bakom nomineringen.

Skicka gärna in nomineringar så snart som möjligt, och senast fredag 29 september.

När vi fått in nomineringarna kommer vi att sammanställa ett förslag med ett antal kandidater, och sedan sker en medlemsomröstning i november. Det är alltså alla frilansmedlemmar som slutligen avgör vilka ombud som ska representera oss på kongressen.

Läs mer om kongressen på SJF:s hemsida.

Hör gärna av dig till oss om du har frågor eller funderingar kring nomineringsarbetet!

Leonarda Arcidiacono
leonarda-arci[at]outlook.com
Tel 076-789 77 77

Anna Nyberg
anna.fuxmedia[at]telia.com
Tel 070-663 13 33

Utsedda på årsmötet i Frilans Riks 2017 att utgöra valnämnd för Frilans Riks inför kongressen 2018

Kritik mot journalister ska vara saklig

Uttalande  från Journalistförbundet och Frilans Riks 21 maj 2017:

Att som granskande journalist mötas av hårda motargument tillhör jobbet. Den som granskas har rätt att ge sin bild av det som hänt. Men att som journalist misstänkliggöras just på grund av sin roll som grävande journalist är inte acceptabelt. Särskilt inte när det görs av företrädare från myndigheter eller stora organisationer som i stället borde värna en fri och oberoende press.

Frilansjournalisten Sofia Lilly Jönsson har arbetat med granskande journalistik av Svenska kyrkan. När hon i sin granskning hittat problem inom verksamheten har hon i stället för att få försvara granskningen i sak fått kritik som vittnar om ett visst förakt inte bara för henne som person utan för granskande journalister och kulturskribenter i stort.

Sofia Lilly Jönsson har valt att anmäla det inträffade till domkapitlet i Visby stift. Domkapitlen utreder och prövar om präster följer sina vigningslöften. Tyvärr har domkapitlet inte prövat agerandet i sak utan konstaterar bara kort att frågor om förtal hanteras i allmän domstol.

Som frilansjournalist står man ofta ensam utan en redaktion i ryggen när argumentationen går från att handla om sakargument till att handla om person. Som företrädare för Journalistförbundet och Frilans Riks, frilansdistriktet inom Journalistförbundet, vill vi därför påminna om vikten av att företrädare för organisationer som Svenska kyrkan respekterar den fria pressen.

Jonas Nordling, ordförande, Journalistförbundet

Victoria da Silva, ordförande, Frilans Riks, tel: 070-885 48 30

För mer information kontakta:
Tove Carlén, jurist, Journalistförbundet, tel: 070-267 65 77

Hur används ditt material av Aller Media?

Representanter från Svenska Fotografers Förbund, Svenska Tecknare, Bildleverantörernas Förening, Journalistförbundet (kansliet, Mälardalens frilansklubb och Frilans Riks) har inom AGA-gruppen återkommande möten med Aller för att diskutera deras frilansavtal. På det senaste mötet framkom det att om man som frilans vill veta om Aller återpublicerat material kan man kontakta Helene Wikfalk på Aller Media på helene.wikfalk@aller.com

Medlemmar har fått ett förslag på hur ett mejl kan se ut.

Enligt tolkningsprotokollet har du rätt till mer betalt om en text, bild eller illustration används i en vidare omfattning än Aller Media betalat för. Du kan också använda informationen om hur mycket ditt material används i en kommande prisförhandling. Det är också ett underlag för fotografer och illustratörer vad gäller att söka ersättning inom systemet för IR, individuell reprografiersättning, hos Bildupphovsrätt för fotografi och illustrationer. OBS! Gäller ej text.

AGA-gruppen består av SFF:s Anki Almqvist, Thomas Riesler, Kiljan Ardal från Svenska Tecknare, Putte Salminen från BLF och från Journalistförbundet (kansliet, Mälardalens frilansklubb och Frilans Riks) Olle Wilöf, Johan Lif, Gert Lundstedt och Victoria da Silva.

DN betalar enligt rekommendationen

Dagens Nyheter kommer att betala de tjugotal frilansande rikskorrespondenter – som nu rekryteras för att förstärka lokalbevakningen i landet – enligt Journalistförbundets Frilansrekommendation. Efter de förhandlingar arbetsplatsklubben på DN genomfört med Dagens Nyheter blir ersättningen 975 kr/timme (7 800 kr/dag). Gäller allt jobb, oavsett om det är skrivande, live-tv, fotografering eller annat. För resekostnader står DN. Vid mer kontinuerliga jobb ska ersättningsnivån diskuteras.

/Frilans Riks och Mälardalens Frilansklubb