Stockholm: Författarsamtal Monica Walldén 27 oktober

Gryningspyromanen – en berättelse om svek, hämnd och ett samhälle som brast.

I slutet av april 2016 släpptes gryningspyromanen Ulf Borgström fri från sitt fängelsestraff. Dömd endast för tre bränder, misstänkt för fler än hundra och uppger själv att han anlagt minst 200. Mordbränder som kostat samhället över en miljard kronor i spaningar, rättegångskostnader och förstörda byggnader.

Vem är han, vad har skapat hans oresonliga hat mot samhället och varför lyckas rättsväsendet inte fälla honom för fler bränder?

Välkommen till ett författarsamtal med Monica Walldén, aktuell med boken Gryningspyromanen – en berättelse om hämnd. Hon ger sin bild av fallet, en inblick i vad vi kan vänta oss av honom framöver, och presenterar en ny metod som skulle kunna komplettera den traditionella bevisningen vid seriebränder. Hon samtalar med Gert Lundstedt, ordförande i Mälardalens frilansklubb.

Tid: Torsdag 27 oktober. Dörrarna öppnas klockan 18.00. Samtalet börjar 18.30.
Plats: Timmermansgården, Timmermansgatan 46-48 (Södermalm)

Anmälan till gert.lundstedt@gmail.com

Arrangör: Mälardalens frilansklubb

Frilansar du för Egmont?

Egmont har begärt av sina frilansar att skriva på ett oskäligt avtal senast 30 september, som innebär att frilansen förhandlar bort sin upphovsrätt. Vi föreslår att ni skickar följande meddelande till respektive redaktörer:

”Med hänvisning till kommande möte mellan SJF, SFF och Egmont Publishing avvaktar jag med eventuellt undertecknande av det utsända ramavtalet. Vid frågor kring detta ber jag er kontakta Olle Wilöf, upphovsrättsjurist på Journalistförbundet.”

Det finns en Facebook-grupp för Egmonts frilansar. Mejla: admin@frilansriks.org för att gå med. Man bjuds in via mejladress, mejladressen ska vara samma som används för Facebook.

Läs mer om avtalet här (SJF) och här (Journalisten).

Frilans Riks har fått pris

På Bok- och biblioteksmässan den 23 september delades det årliga ALIS-priset ut, och årets pristagare var Frilans Riks. Frilans Riks fick priset för att ha värnat upphovsrätten, i arbetet mot de avtal som söker tillskansa medieföretagen alla rättigheter på frilansarnas bekostnad.

Victoria da Silva, ordförande, och Fatima Grönblad, tidigare ordförande, som båda engagerat sig mycket i frågan, tog emot priset för Frilans Riks räkning. Självklart nämndes också faktumet att det är många medlemmar och klubbar som drivit arbetet mot att frilansar fråntas sina rättigheter. Prissumman var 25 000 kronor.

Journalistförbundet skriver utförligare om priset här.

foto-2016-09-23-12-28-20

Tre glada pristagare: Victoria da Silva, ordförande, Agnes Arpi, styrelseledamot och Fatima Grönblad, tidigare ordförande.

Till dig som frilansar för Aller Media

I våras kom Journalistförbundet, SFF, BLF och Svenska Tecknare överens med Aller Media om ett tolkningsprotokoll till det föreslagna avtalet. Det tolkningsprotokollet ska nu utvärderas. Vi behöver därför få in era reflektioner och har följande frågor till er:

Hur har tilläggsavtalet fungerat?

Har ditt material återpublicerats eller återanvänts?

Om du har meddelats om återpublicering, har det då skett en arvodesjustering?

Om vidarepubliceringen visade sig bli mer omfattande än förväntat, har arvodet justerats?

Har det tagits hänsyn i de fall intervjuperson eller fotoobjekt inte har velat återpublicera i ytterligare media?

Vi behöver era svar senaste den 28/9 till följande mejladress: journalistforbundet@sjf.se

Frilansar du för AFP?

Sedan några månader tillbaka har franskägda nyhetsbyrån AFP börjat med avtal som fråntar frilansfotografer världen över deras upphovsrätt. Internationella journalistfederationen, IFJ, driver en kampanj mot AFP och genomför bland annat en namninsamling mot AFP:s villkor som samlat in över 5 000 namn och som kan undertecknas här.

Nu vill IFJ också skapa ett internationellt nätverk av AFP-frilansar som tillsammans kan dela information om sina arvoden och villkor för att mer effektivt arbeta för att förbättra förhållandena för dessa frilansar. Om ni är intresserade av att delta – kontakta Jeremy Dear på jeremy.dear@ifj.org

Mer info om IFJ:s kampanj mot AFP hittar ni här.

Fullspäckat frilansseminarium i Norge

Brännboll på frilansseminariet.

Brännboll på frilansseminariet.

Nordic Freelance 2016 bjöd bland annat på datajournalistisk kompetens som gör dig oundgänglig, insikter om förföljda frilansar och spännande knäck-presentationer.

Drygt 100 frilansar samlades i Norge den 20 maj för att under två dagar nätverka och förkovra sig i hur vi som frilansar kan möta framtidens medieutmaningar. Dels fanns ett inspirations- och utbildningsspår, men där fanns också ett fackligt spår med diskussion och debatt om hur facken kan och bör ta sig an frilansutmaningen.
Vår danska systerorganisation sammanfattade det bra: ”Den kalla inramningen kompenserades helt av den varma och broderliga atmosfär som huserade mellan de cirka 100 deltagarna, presentatörerna och gästerna.”

En stor del av tiden ägnades åt presentationer av högkvalitativ journalistik och arbetet bakom. Föreläsarna kom från Norden men också från exempelvis England, Gaza och Libyen. En röd tråd var att bevara och stärka den oberoende journalistiken.

Här är några av de intressanta punkterna:

Kompetensutveckling och inspiration
”Seeing the story in data is still a niche”
Danska Tommy Kaas undervisade i datajournalistisk i allmänhet och webscraping i synnerhet. Han påpekade att om du kan webscraping, kommer alla att vilja anlita dig.
En viktig poäng var att du inte behöver kunna svåra program för att ”scrapa” fram data. Ibland räcker det med att kopiera data från en sajt in i Excel och använda enkla sorteringskommandon.
Här kan du läsa 45 datajournalistiska tips från Tommy Kaas.

Frilans finansierade datajournalistisk succé med stipendium
Kyrre Lien har filmat och undersökt de argaste ”nätkrigarna” bakom de norska tangentborden i ”The Internet Warriors”. Resultatet las ut på VG, och möjliggjordes via bidrag från norska yttrandefrihetsfonden. Kolla in de visuella lösningarna (!) och läs intervjuerna.

”The Rory Peck Trust” hjälper frilansar världen över
En för Frilans Riks hittintills okänd ideell engelsk organisation, The Rory Peck Trust, berättade om hur de hjälper frilansar i nöd världen över. När en frilans mördas, som i ett fall i Bangladesh nyligen, kan organisationen gå in med ekonomiskt stöd till frilansens familj. Här kan du läsa om Rory Peck Trust och hur de stöttar frilansar globalt i säkerhetsfrågor.

Gräv som frilans och överlev
Svenska Ola Sandstig som främst frilansar för Uppdrag Granskning gav råd om hur man gräver som frilans. Några av hans bästa tips var:
* bygg relationer med grävredaktörer som kan ställa kritiska frågor och…
* …kan hantera hot och stämningar (viktigt att vara uppbackad 100 procent av redaktören)
* jobba på småjobb parallellt
* specialisera dig, så att du lättare ”snubblar” över avslöjanden

Larysa Schhyrakova berättar om svårigheterna att arbeta som frilansjournalist i Vitryssland.

Larysa Schhyrakova berättar om svårigheterna att arbeta som frilansjournalist i Vitryssland.

Om förbjuden frilansjournalistik i Vitryssland
Larysa Schhyrakova från vitryska BAJ berättade om att frilansar i landet i princip är förbjudna. Till exempel kan en frilans arresteras och bötfällas hårt om denne bevakar protester och demonstrationer.

Läs mer om en pågående insamlingskampanj för att betala frilansarnas böter och hur du kan stötta denna här.
Läs mer om den vitryska journalistorganisationen BAJ och deras utmaningar här.

Skakande reportage om drunknade flyktingar som flutit i land i Norge
Frilansseminariet avslutades med en presentation av Dagbladets journalist Anders Fjellberg och fotograf Tomm Christiansen skickliga och gastkramande reportage som tog avstamp i frågorna: Vilka är de två flyktingar som flutit i land vid den norska kusten iförda våtdräkter? Vem saknar de avlidna?

Genom omfattande research ända ner på DNA-nivå närmar sig journalisterna svaret och de människor som är närmast berörda. ”The Wetsuit Man”, som vann de norska grävarnas pris, finns att läsa på engelska på Dagbladets sida.

Utöver dessa punkter bjöds det bland annat på föreläsningar om situationen för de ibland mycket utsatta utrikeskorrarna i Ryssland, visning av dokumentären ”Ambulance”, av den palestinska frilansfilmaren Mohamed Jabaly som jobbade i en ambulans precis efter krigsutbrottet i Gaza sommaren 2014. Han och flera av seminariets gäster med erfarenhet av förföljelse samlades till en paneldiskussion, som gav oss fler inblickar i hur farligt det kan vara att jobba som frilansjournalist.

Debatt och diskussion om hur facken kan kämpa för frilansar
Journalistlegitimation, minimiarvode genom kollektiv kamp eller kanske fonder? Hur ska de nordiska facken ta sig an frilansutmaningen med tidningskris och pressade arvoden? Det försökte en rad experter och fackliga aktivister svara på under seminariet.

Seminariet rivstartade med en provocerande och tankeväckande föreläsning av Frank Aarebrot. Kaxigt sa professorn i Statsvetenskap att många är frilansar för att de inte får anställningar, och att det kryllar av ”scabs” i frilansleden, ofta människor som likt han själv har löner från universitet och därför kan frestas att acceptera låga arvoden.

Professorn Aarebrot, som är en sorts blandning av Leif GW Persson och Göran Greider i den norska offentligheten, ansåg att medieägarna var allt för upptagna av nya teknologier på bekostnad av innehållet.

Aarebrot önskade att det skulle finnas en fond för journalister, på samma sätt som för filmskapare och andra konstformer, där professionella kan söka pengar för kommenterande och kvalitativ journalistik. Tabloider och nyhetsinriktade tidningar har ingen framtid, menade han.
– Redan i dag görs de bästa undersökningarna av filmare, eller dokumentarister, inte av frilansjournalister. Och varför det? Jo, de har fonder där de kan ansöka om pengar. Ni borde aktivera er för att bygga upp sådana fonder, sa Frank Aarebrot.

Denna eller dessa grävfonder skulle byggas upp med offentliga och privata medel, vidareutvecklade han utan att komma in på att Föreningen Grävande Journalister i Sverige nyligen har startat en sådan fond. Statsvetaren drog också paralleller till andra yrkesgrupper som lyckas hålla uppe värdet på sitt arbete, trots att de tidigare mött stor konkurrens. Till exempel har arkitekterna i Norden goda villkor, och de har det för att de har haft en legitimeringsprocess och en kvalitetsstämpel. Journalister borde kunna skapa något liknande.

Professor Aarebrot uppmanade frilansarna att ta del av annonskakan på nätet. Journalister är proffsigare än bloggarna, som i dag tar en stor del av annonskakan, påpekade han.

I en facklig panel senare under seminariet, med representanter från tre länders förbundsstyrelser (ej Finland till finländarnas stora förtret), gick meningarna isär om hur facken skulle arbete för att höja värdet på journalistikens och frilansarna värde.

Munchow_1779-024

Anette Andresen, Natacha López och Lars Wenge.

I panelen satt Renate Schroeder, chef på EFJ, European Federation of Journalists, Anette Andresen från NJ Frilans, Natacha López från Frilans Riks, Lars Werge, Danska Journalistförbundets ordförande och Thomas Spence, Norska Journalistförbundets ordförande.

NJ Frilans ordförande Anette Andresen framhöll att kollektiva förhandlingar är det viktiga redskapet, och att framförhandlade minimiarvoden är en bra och möjlig väg framåt. Natacha Lopez från Frilans Riks var delvis inne på samma spår, och berättade om hur arvodena försämrats under de senaste åren.

– Vi måste bli bättre organisatörer och samla exempel på det framgångsrika arbete vi har gjort som en plattform att stå på. För att stoppa de allt sämre villkoren måste vi arbeta med mer aktivism och till exempel fundera ut hur en framgångsrik frilansstrejk skulle kunna se ut, sa Natacha López.

Det norska Journalistförbundets ordförande betonade andra saker.

– Vi måste hjälpa frilansar att bli bättre på business, och att bygga broar till arbetsplatsklubbar så att de kan kämpa för frilansar.

NJ:s ordförande Thomas Spence exemplifierade genom att ta upp att förbunden kan skapa ramavtal om upphovsrätt som säger att ersättning ska utgå för vidareförsäljning. Däremot höll han inte med de norska frilansarnas ordförande om att vägen framåt är att förhandla fram minimiarvoden för frilansar.

– Det är en dröm. Det är olagligt i Norge.

Att det skulle vara förbjudet att förhandla fram frilansminimiarvoden avfärdade NJ Frilans ordförande Anette Andresen bestämt.

FREG: ej förbjudet förhandla kollektivt
Värt att notera är att frilansexpertgruppen inom EFJ, Europeiska Journalistfederationen, FREG, under det nordiska toppmötet dagen före hade rapporterat om att det nu råder en samsyn i organisationen om att det inte är förbjudet enligt EU-rätten att förhandla kollektivt för frilansar. Därmed inte sagt att detta skulle vara en enkel uppgift.

I samband med Nordic Freelance 2016 hölls även ett frilansfackligt toppmöte.

Stockholm: Att göra poddar 19 oktober

Allt fler företag, organisationer och myndigheter efterfrågar poddar. För dig som journalist innebär det en möjlighet att bredda kompetensen och hitta nya försörjningsmöjligheter.
Seminariet ger dig konkreta verktyg för att komma igång och förstå poddmarknaden.

Föreläsare:

Aziza Dhaouadi – radioproducent, tidigare ordförande för RadioTv-frilansklubben. Mångårig frilansare för olika SR-redaktioner, manusförfattare och radioföreläsare. Gör en podcast för Studieförbunden.

Mohamed El Abed – podcast- och konceptutvecklare. Ligger bakom en rad framgångsrika poddar som Klassresan och SR-podden Ögonblicket. Producerade 2014 kortdokumentären Dagen då min mamma dog, som fick stort medialt genomslag. Mohamed har senaste året utvecklat podcastkoncept åt UNICEF, WWF, Nordea med flera.

Tid: Onsdagen den 19 oktober, 8.30-12.00
Plats: Journalistförbundet Vasagatan 50, 4 tr

Program:
8.30 – 9.00 Kaffe och macka
9.00 – 9.15 Arrangörerna hälsar välkomna
9.15 – 9.55 Aziza Dhaouadi berättar om sitt arbete med podden för Studieförbunden. Vad skiljer ett vanligt radioreportage från en podd för en organisation? Vi får lyssningsexempel och Aziza berättar om hur arbetet gentemot beställaren fungerat.
Bensträckare
10.00 – 10.45 Mohamed El Abed om podcastutecklingen i Sverige och USA.
Vem är den typiska poddlyssnaren? Så publicerar du en podd.
10.45 – 11.00 Kaffepaus
11.00 – 11.45 Mohamed El Abed om vad du behöver veta innan du presenterar din poddidé för ett produktionsbolag. Vad är för- och nackdelar med en egen podd? Finns det någon skillnad mellan sponsring och reklam?
11.45 – 11.55 Frågestund
11.55 – 12.00 Avslutning

Anmäl dig senast söndagen den 16 oktober till Gert Lundstedt på mejl: gert.lundstedt@gmail.com (uppge om du är medlem i Journalistförbundet).
Begränsat antal platser.
Seminariet utan kostnad för medlem i SJF – icke medlem i mån av plats, och 150 kronor.
Vi bjuder på kaffe/te och smörgås.

Arrangör: Mälardalens frilansklubb.