Styrelse

Här presenteras Frilans Riks styrelse. Styrelseledamöterna har specifika ansvarsområden som finns att hitta under respektive namn.

 

Gert Lundstedt, StockholmGert Lundstedt 170104 Mälardalen styrelse & Frilans Riks
Ordförande
Ordförande för Mälardalens frilansklubb
Ingår i AGA-gruppen

Fackliga frågor: För Frilans Riks räkning har jag arbetat med arvodes- och upphovsrättsfrågor i allmänhet och fulavtal i synnerhet, och varit med i samtalen om en fungerande tåg- och ansvarsordning för hur frågan ska hanteras av förbundets kansli, distriktet och klubbarna. Jag har även arbetat med upphovsrättsfrågor utanför AGA-gruppen gentemot Expressen och Mariebergkoncernen.

Att medieföretagen gått ut så vältajmat och brett är nog inte bara en händelse som ser ut som en tanke. Det är nu slaget om upphovsrätten står. Andra viktiga områden där jag har kunskap är socialförsäkringar och arbetsmiljö. System som i dag inte är utformade för egenföretagande frilansjournalister.

Arbetar med: Skriver främst om arbetsmarknad och sociala frågor för fackförbundspress. Kulturskribent.

Kontakt: 070-263 87 06, gert.lundstedt[at]gmail.com

 

Hasse Hedström, StockholmHasse Hedström_Riks Styrelse_3744 kopia
Kassör
Kontaktperson för Västerbottens frilansklubb och Mälardalens frilansklubb

Fackliga frågor: Jag älskar god journalistik, bra berättelser och avslöjanden som gör mig lite klokare och gör att jag förstår både samhället och mig själv bättre. För att skapa bra journalistik i text, ljud och bild krävs passionerade, välutbildade hantverkare med inlevelseförmåga som ges tid att göra bra jobb. De som valt att arbeta som frilansjournalister tjänar i dag betydligt mindre än anställda. Det är fel. Det missgynnar alla journalister. Blir frilansar för billiga blir det färre anställda. Att skapa drägliga arbetsvillkor och försvara upphovsrätten kräver gemensam facklig kamp som vi frilansar måste föra tillsammans med våra anställda kollegor. All facklig kamp sker kollektivt – är vi många är vi starka. Det är ingen klyscha utan en sanning. Därför är rekryteringsfrågorna så viktiga.

Arbetar med: Skriver främst för branschtidningar och fackförbundspress. Jag skriver även böcker, fotograferar och utbildar då och då i text och bild.

Kontakt: 070-320 51 81, journalist[at]hassehedstrom.se

 

Henrik Simonsen, Eksjö172704_Riks Styrelse_3677
Sekreterare
Kontaktperson för Östergötlands frilansklubb och Värmlands frilansklubb

Fackliga frågor: Jag tycker vi måste se till att värna journalistyrkets status, vi måste tänka kvalitet och då är vidareutbildningar en viktig del. Vi måste ständigt vidareutbilda oss för att hänga med i konkurrensen och den teknologiska utvecklingen. Satsningar på Servicebolaget är därför nödvändiga.

Vi måste rekrytera medlemmar, inte minst bland dem som blir av med sina anställningar. Därför måste också frilansdistriktet vara attraktivt, vi måste marknadsföra det som ett viktigt nätverk, en facklig organisation men också en social samlingspunkt.

Frilansar är företagare och det måste vi fokusera mer på. Vi måste lära oss tänka mer som företagare, främst när det gäller ekonomi men också när det gäller förhandling och kunskapsutveckling.

Arbetar med: Journalist sedan 2002. Tidigare sekreterare i Smålands frilansklubb. Driver bland annat egen nättidning.

Kontakt: hsimonsen[at]gmail.com

 

Aminata Merete Grut, Skarpnäck172704_Riks Styrelse_3721
Ledamot
Ansvarig för arvodesfrågor och upphovsrätt
Nordiska kommittén
Kontaktperson för Norrbottens frilansklubb

Fackliga frågor: Viktigaste utmaningen för frilansar i dag tror jag är att vi måste bli mer affärsmässiga. Vi måste öka medvetenheten om värdet av vårt arbete och vår upphovsrätt och hur mycket vi måste ta betalt om vi som frilansar ska kunna ta ut en lön som är jämförbar med anställda journalisters. I mitt fackliga arbete har jag valt att fokusera på tre områden.
• Upphovsrätt – med särskilt fokus på bilder och på upphovsrätten som mycket viktig ekonomisk tillgång för frilansen/ensamföretagaren.
• Etermedier – med fokus på att höja enskilda frilansars arvoden och få en affärsmässig värdering av professionella frilansars arbete, samt samarbete med arbetsplatsklubbar kring detta.
• Arvodes- och avtalsfrågor – där Frilansrekommendationen och Frilanskalkylatorn är viktiga verktyg, dels som grund för att åberopa leveransvillkor när det gäller upphovsrätt och arvoden, dels för att öka frilansars, uppdragsgivares och anställdas medvetenhet om det affärsmässiga värdet av frilansarbetet.

Arbetar med: Började frilansa igen under våren 2017. Är skrivande, fotograferande, film- och ljudproducerande frilans, just nu fokuserad på att utveckla nya digitala kanaler och plattformar för journalistik. Har frilansat under många år som journalist, samt som musiker och producent för scenkonst (musik och dans). Har under några år också arbetat som juridiskt biträde i upphovsrättsmål, i samband med studier i juridik.

Kontakt: 070-686 78 86 (sms:a och ange namn och ärende), aminata[at]kinti.se

 

Natacha López, Malmö
Ledamot
Ansvarig för etermediefrågor samt internationella frågor
Förbundsstyrelseledamot

Fackliga frågor: Brinner särskilt för villkoren för frilansar inom etermedia då de ofta möts av större hinder än andra frilansar i dag. Också engagerad i att säkra frilansars möjlighet till trygghet i form av pension, sjukersättning och a-kassa.

Arbetar med: Frilansande samhällsjournalist sedan 2008. Jobbar för radio och tidskrifter.

Kontakt: natacha.balbontin[at]gmail.com

 

Göran Schüsseleder, Hägersten172704_Riks Styrelse_3562
Ledamot
Ansvarig för information/trycksaker
Sitter i Servicebolagets styrelse
Kontaktperson för Medietextarna och Mellannorrlands frilansklubb

Fackliga frågor: Den största utmaningen är att synliggöra vårt arbete både uppåt och nedåt inom Journalistförbundet. Ej att förglömma utåt! Ett av de viktigaste synliggörandena är förstås frilansjournalistens värde på redaktionerna. I uppdrag av Frilans Riks är jag även ledamot i Servicebolagets styrelse och är en del av försäkringskommittén.

Arbetar med: Är frilansande journalist sedan 2004. Till vardags arbetar jag främst med bokstäver, inte sällan kåserande ur konsumentsynvinkel. Arbetar även med bilder och layout.

Kontakt: 073-632 97 27, goran[at]schusseleder.se, www.schusseleder.se

 

Agnes Arpi, Göteborgagnesfrilansriks
Ledamot
Ansvarig för hemsida och mejllistor
Sitter i Servicebolagets styrelse
Klubbkontaktperson för Västra frilansklubben

Fackliga frågor: Särskilt intresserad av socialt skyddsnät för frilansar och ökad kunskap om upphovsrätt.

Arbetar med: Frilans sedan 2009. Skriver mycket om arbetsliv, krog, historia, musik och sjukvård. Har även arbetat som redaktör på bland annat SVT.

Kontakt: agnes[at]arpi.se, arpi.se/agnes

 

Michael Tapper, Lund172704_Riks Styrelse_3634
Ledamot
Klubbkontaktperson för Frilans Syd

Fackliga frågor: Jag kommer att arbeta för ett starkare nordiskt och internationellt samarbete för att möta de växande medieimperiernas makt också över arbetsvillkoren. Redan nu ser vi många fulavtal som syftar till att köpa frilansmaterial för att sedan återpublicera det flera gånger utan ny ersättning. Det kommer med all säkerhet att bli ett växande och gränsöverskridande fenomen som vi måste kontra genom aktioner tillsammans med våra kollegor i övriga Norden.
Med tanke på såväl utmaningen från alternativa fakta som hotbilden mot seriösa journalister är etik- och yttrandefrihetsfrågor viktigare än någonsin. Även här är det nordiska och internationella samarbetet centralt, liksom samverkan med andra demokratiska krafter i Sverige.

Arbetar med: Frilansar sedan 1989, som medarbetare i en rad uppslags- och referensverk (Nationalencyklopedin, Svensk filmdatabas med mera) samt sedan 1999 som filmkritiker på Sydsvenska Dagbladet och Helsingborgs Dagblad. Dessutom är jag disputerad forskare i filmvetenskap vid Lunds universitet.

Kontakt: 070-982 14 95, michael.tapper[at]icloud.com, michaeltapper.se

 

Kolbjörn Guwallius, Malmökolbjörnguwallius
Suppleant

Fackliga frågor: Arbeta mot hoten mot journalister, där frilansar är särskilt utsatta med tanke på avsaknaden av en arbetsgivares uppbackning och ibland otydlighet om vilken/vilka av ens uppdragsgivare som bör ge stöd. Arbeta för att förtydliga skillnaden mellan journalistik och annat publicerat material i en tid när flera så kallade alternativa medier försöker likna journalistik. Detta kan vara särskilt betydelsefullt för frilansar som inte har samma tydliga koppling till sina uppdragsgivare som anställda har.

Arbetar med: Skrivande och fotograferande journalist och arbetar bland annat för tidskrifter inom kultur, social hållbarhet, samhälls- och rättsfrågor. Författardebuterade 2010 och har skrivit fyra reportageböcker och medverkat i flera antologier.

Kontakt: kontakt[at]kolbjorn.se, kolbjorn.se

 

Karin Kämsby, Gnarpkarink
Suppleant
Ordförande i Mellannorrlands frilansklubb

Fackliga frågor: Efter uppnådd pensionsålder kan jag konstatera att det är svårt för egenföretagare att uppnå god pension. Därför vill jag verka för en ökad medvetenhet om pensionsfrågor bland frilansande journalister, till exempel när det gäller tjänstepension och pensionssparande. En annan fråga som jag engagerat mig i är frilansjournalisternas upphovsrätt och kampen mot fulavtalen. För att vi ska lyckas är det viktigt att fler frilansar går med i Journalistförbundet och att organisationsgraden blir högre.

Arbetar med: Pendlar mellan jobb på a-skatt främst åt Mittmedia, och frilansuppdrag. På Mittmedia handlar det om inhopp och vikariat som redigerare, kulturredaktör, familjeredaktör och sidplanerare. Mitt frilansande är främst inriktat på kulturjournalistik.

Kontakt: 070-545 56 31, matilda[at]karinkamsby.se

 

Frilanskontakt
Behöver du tala med en erfaren kollega om frågor kring arvode och upphovsrätt står Frilans Riks styrelse till din tjänst. Du når oss lättast på info[at]frilansriks.org. För frågor som rör företagande, ekonomi och försäkringar hänvisar vi till Servicebolaget. Självfallet kan du även vända dig till Journalistförbundet med dina frågor!

Foton på Hedström, Schüsseleder, Simonsen, Tapper, Grut, Lundstedt: Hasse Hedström

Dela på sociala medier
facebooktwitterlinkedinmail