Klubbidrag

Frilans Riks har varje år en pott för bidrag till klubbarnas verksamhet. 2015 innehåller potten för klubbarrangemang 50 000 kronor.

Varför klubbidrag?

Potten är till för att stötta arrangemang på klubbnivå. Att det ska gynna medlemmarna är självklart men exakt hur specifierar vi inte. Det kan vara arrangemang av såväl social som kunskapsmässig karaktär. För kurser ska ni alltid vända er till Servicebolaget i första hand men finns det inte möjlighet till samarbete med dem kan ni även söka bidrag för att arrangera kurser.

Vad ska finnas med i ansökan?

Beskriv det aktuella arrangemanget och gör en enkel budget för kostnader och vem som ska betala vad (klubben, medlemmarna, Frilans Riks, eventuella andra). Specifiera gärna vad det är ni vill att Frilans Riks ska bekosta.

Klubbidrag går inte till utgifter för arvoderad arbetstid. Undantag kan dock göras om det handlar om insatser inom de områden som Frilans Riks årsmöte bedömt som prioriterade i verksamhetsplanen. Arbetet bör då samordnas med Frilans Riks styrelse.

Ansökningar om klubbidrag måste göras i förväg.

Budgetexempel:

Kostnader

Lokal: 4 000 kr

Föreläsare: 4 000 kr

Mat: 3 000 kr

Totalt: 11 000 kr

Inkomster

Klubbkassan 4 000 kr (lokal)

30 gäster á 100 kr: 3 000 kr (mat)

Frilans Riks: 4 000 kr (föreläsare)

Totalt: 11 000 kr

Vem bestämmer?

Frilans Riks styrelse beviljar klubbidragen vartefter de kommer in under året. Om potten börjar ta slut och det finns flera sökande tas hänsyn till hur många gånger klubben beviljats bidrag tidigare (klubbar som inte fått bidrag prioriteras). Frilans Riks styrelse diskuterar inkomna ansökningar och tar därför beslut om eventuellt bidrag i form av hela eller delar av den sökta summan. Beslut meddelas inom tre veckor från att ansökan kommit in.

Vem ska ha ansökan?

Skicka den till Emilia Olofsson, som är kassör i Frilans Riks styrelse: info[at]emiliaolofsson.com. Dit går det förstås även bra att skicka frågor.

Dela på sociala medier
facebooktwitterlinkedinmail